Företag

Företag med överskottslikviditet behöver en plan för hur den skall förvaltas. Kanske finns det expansions- eller förvärvsplaner längre fram för företaget. Eller så är det pengar som inte behövs inom överskådlig tid i företagets verksamhet. Frågor om placeringarnas likviditet och risk liksom förväntad avkastning blir i bägge fallen centrala för företaget. Vi tycker att det är viktigt för företaget att ha en genomarbetad och modern placeringsstrategi för dessa medel.

En placeringspolicy är till stor hjälp när de enskilda placeringsbesluten skall fattas. Den behöver dessutom ses över med jämna mellanrum. Med vår erfarenhet av olika placeringsinriktningar kan vi på ett konstruktivt sätt ta fram en bra placeringspolicy för företag. Vi går igenom deras pensionssparande, övriga placerade medel och andra frågor som är aktuella för respektive person.

De vanligaste frågorna vi får från företag:

 • Vilken risk kan vi ta på överskottslikviditeten i företaget?
 • Hur tar Mandat Kapitalförvaltningbetalt för sina tjänster till företag?
 • Vilken kapitalförvaltnings modell är lämplig för företag?

För företag som blir kunder hos Mandat Kapitalförvaltning erbjuder vi följande tjänster:

 • Rådgivare med lång erfarenhet av företagskunder.
 • Portföljförvaltning.
 • Utarbetande och revidering av placeringspolicy.
 • Förvaltarurval och analys av investeringsmöjligheter
 • Aktiv markandsbevakning och implementering av detta i portfölj.
 • Löpande rapportering och egen inloggning
 • Deltagande i styrelsemöten
 • Inbjudan till kundarrangemang

För kunder som önskar ett utökat omhändertagande av ekonomiska – och juridiska frågor erbjuder vi ett antal tilläggstjänster.

 • Rådgivning i bolagsrättsliga frågor i anknytning till kapitalförvaltning.
 • Skatterådgivning kring kapitalförvaltningsfrågor.
 • Ekonomisk rådgivning för ledande befattningshavare