Entreprenörer

Bland våra kunder finns entreprenörer som äger bolag och verksamheter. Mandat Kapitalförvaltning hjälper dessa kunder med kapitalförvaltningen och andra frågor kring förmögenheten. På så sätt kan entreprenören koncentrera sig helt på sin kärnverksamhet.

Att vara del i ett framgångsrikt företagande där det genereras överskottskapital kan ge nya möjligheter, men också nya utmaningar. Då behövs en förnuftig förvaltning av det kapital som skapats.

För många företagare är detta ett nytt område, eftersom man främst har erfarenhet och kompetens inom den egna verksamheten. Eller så har man helt enkelt behov att kunna prioritera sin tid. Företagare som bestämmer sig för att sälja sin rörelse frigör också kapital som kan behöva tas omhand och förvaltas på lämpligt sätt.

De vanligaste frågorna vi får från entreprenörer:

 • Hur förvaltar jag överskottslikviditeten bäst i företaget?
 • Vad skall jag tänka på när jag funderar över generationsskifte eller försäljning av mitt företag?
 • Vad kan jag göra för att minska skattebelastningen i mitt företag?

För entreprenörer som blir kunder hos Mandat Kapitalförvaltning erbjuder vi följande tjänster:

 • Personlig rådgivare.
 • Utarbetande och revidering av placeringspolicy.
 • Portföljrapportering med egen inloggning
 • Förvaltarurval och analys av investeringsmöjligheter.
 • Aktiv marknadsbevakning och implementering av detta i portföljen.
 • Inbjudan till kundarrangemang.

För kunder som önskar ett utökat omhändertagande av ekonomiska – och juridiska frågor erbjuder vi ett antal tilläggstjänster.

 • Löpande bokföring och årsredovisning.
 • Rådgivning vid generationsskifte.
 • Skatterådgivning.
 • Rådgivning i bolagsrättsliga frågor.