Privatpersoner

Våra kunder är både enskilda privatpersoner och familjer med förmögenhet. Mandat Kapitalförvaltnings rådgivning utgår ifrån den Förmögenhetsplan som vi tar fram tillsammans med kunden. Mandat Kapitalförvaltning vill med sitt arbetssätt bidra till ett rikare och enklare liv.

Mandat Kapitalförvaltning erbjuder privatpersoner förmögenhetsförvaltning. Frågeställningar som vi inledningsvis diskuterar tillsammans kan gälla syftet med förmögenheten, placeringshorisonten, fördelning av tillgångar, lämpliga förvaltningsformer samt avkastningsförväntningar och risk. Pension och försäkringar är också centrala områden som vi diskuterar. Vi går också igenom andra frågor som är viktiga för att förstå den egna ekonomin. Detta utmynnar i en förmögenhetsplan som är grunddokumentet för vår kapitalförvaltning.

De vanligaste frågorna vi får från privatpersoner:

 • Hur bevarar man och skapar tillväxt i kapitalet över tid?
 • Vad är fördelen med att ha en ekonomisk rådgivare?
 • Hur sätter man bäst samman en framgångsrik portfölj?
 • Varför är långsiktighet viktigt?
 • Kan jag få alla mina tillgångar redovisade på ett ställe?

Som privatkund hos Mandat Kapitalförvaltning erbjuder vi följande tjänster:

 • Personlig rådgivare
 • Förmögenhetsplan
 • Aktiv marknadsbevakning med implementering av detta i portföljen.
 • Portföljrapportering med egen inloggning
 • Kvalitetssäkrade investeringslösningar
 • Inbjudan till kundarrangemang

För kunder som önskar ett utökat omhändertagande av ekonomiska – och juridiska frågor erbjuder vi ett antal tilläggstjänster. Här är ett urval av tjänster som kan avtalas vid sidan av kapitalförvaltningsuppdrag.

 • Deklaration
 • Skatterådgivning
 • Juridisk rådgivning, till exempel: testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev, fastighetsöverlåtelser