Stiftelser

Kapitalförvaltning för stiftelser är på många sätt en specialiserad verksamhet. En stiftelse ägs inte av någon utan den äger sig själv vilket gör en stiftelse unik som kapitalägare. En stiftelse är i princip evig dvs. den skall finnas under mycket lång tid och har därför lång placeringshorisont. Samtidigt har stiftelser ofta behov av årlig direktavkastning för att kunna fullfölja ändamålen.

Stiftelsen företräds av dess styrelse i vilken ledamöter många gånger arbetar ideellt. Det innebär ofta att styrelsen behöver professionell hjälp i många frågor för att stiftelsearbetet skall fungera smidigt. Mandat Kapitalförvaltninghar stor erfarenhet av stiftelser och arbetar nära styrelsen med lyhördhet för varje stiftelses behov.

Mandat Kapitalförvaltningerbjuder kapitalförvaltning samt rådgivning om lagregler som styr stiftelser och utformning av placeringspolicys. Vi erbjuder oss att ta hand om bokföring, bokslut, deklaration och utbetalningar av beviljade bidrag.

De vanligaste frågorna vi får:

 • Hur skapar man en stiftelse?
 • Vad har styrelsen för ansvar i en stiftelse?
 • Hur bör en stiftelsens ändamål utformas?
 • Hur kan man hantera etiska aspekter på placeringarna?
 • Vilken avkastning bör en stiftelse ha som mål?
 • Hur beskattas en stiftelse?

För stiftelser som blir kunder hos Mandat Kapitalförvaltning erbjuder vi följande tjänster:

 • Team av rådgivare med erfarenhet av stiftelseförvaltning.
 • Investeringsstrategi som gör det möjligt att uppnå stiftelsens ändamål
 • Etisk investeringsrådgivning.
 • Utarbetande och revidering av placeringspolicy.
 • Deltagande i styrelsemöte.
 • Portföljrapportering med inlogg
 • Aktiv marknadsbevakning och implementering av detta i portföljen.
 • Förvaltarurval och analys av investeringsmöjligheter.
 • Inbjudan till kundarrangemang

Stiftelser har olika komplexitetsgrad och därmed behov av stöd i stiftelsens verksamhet. Mandat Kapitalförvaltningkan tillgodose dessa behov och nedan ges exempel på några områden:

 • Placeringspolicy
 • Bokföring, årsredovisning och deklaration
 • Samförvaltning
 • Utbildningsseminarier för styrelseledamöter