Institutioner

Det finns en mängd institutioner i Sverige som i många fall är finansierade med offentliga medel medan andra är av mer privat natur.

Våra institutionella kunder söker en långsiktig och trygg kapitalförvaltning, i kombination med att förvaltningen sköts på ett kostnadseffektivt sätt. Vi kan komplettera den egna organisationen – ex en finansavdelning – med kompetens och resurser inom kapitalförvaltningen.

De vanligaste frågorna vi får:

 • Hur bevarar man och skapar tillväxt i kapitalet över tid?
 • Vad är fördelen med att ha en oberoende rådgivare?
 • Hur sätter man bäst samman en framgångsrik portfölj?
 • Varför är långsiktighet viktigt?
 • Kan jag få alla mina tillgångar redovisade på ett ställe?

För institutioner som blir kunder hos Mandat Kapitalförvaltning erbjuder vi följande tjänster:

 • Team av rådgivare med lång erfarenhet av institutionsförvaltning.
 • Utarbetande och revidering av placeringspolicy.
 • Aktiv marknadsbevakning och implementering av detta i portföljen.
 • Etisk investeringsrådgivning.
 • Förvaltarurval och analys av investeringsmöjligheter.
 • Portföljrapportering med inloggning
 • Deltagande i styrelsemöten.
 • Inbjudan till kundarrangemang.

För kunder som önskar ett utökat omhändertagande av ekonomiska – och juridiska frågor erbjuder Mandat Kapitalförvaltningett antal tilläggstjänster.

 • Likviditetsplanerin
 • Valutastrategi
 • Juridisk rådgivning
 • Upprättande av årsredovisning