Våra kunder

Genom att klicka på länkarna nedan får du information av vad vi erbjuder just den kundkategori som du tillhör.

Privatpersoner

Hur väljer man en ekonomisk rådgivare? Vi tror att man vill säkerställa tre saker. Att rådgivaren har rätt kunskap, att det finns en bas för tillit och att de faktiskt levererar tilvälxt. På dessa begrepp har vi baserat vår verksamhet.

Entreprenörer

Bland våra kunder finns entreprenörer som äger bolag och verksamheter. Mandat Kapitalförvaltning hjälper dessa kunder med kapitalförvaltningen och andra frågor kring förmögenheten. På så sätt kan entreprenören koncentrera sig helt på sin kärnverksamhet.

Företag

Företag med överskottslikviditet behöver en plan för hur den skall förvaltas. Kanske finns det expansions- eller förvärvsplaner längre fram för företaget. Eller så är det pengar som inte behövs inom överskådlig tid i företagets verksamhet.

Stiftelser

Kapitalförvaltning för stiftelser är på många sätt en specialiserad verksamhet. En stiftelse ägs inte av någon utan den äger sig själv vilket gör en stiftelse unik som kapitalägare.

Institutioner

Det finns en mängd institutioner i Sverige som i många fall är finansierade med offentliga medel medan andra är av mer privat natur.