Klagomål

Om du som kund inte är nöjd med de tjänster vi erbjuder ber vi dig att i första hand vända dig till den rådgivare du varit i kontakt med. I den händelsen att du efter denna första kontakt inte är nöjd ber vi dig att kontakta våra kundklagomålsansvariga. Ett klagomål ska framställas skriftligen enlig nedan.

Försäkringar:
Tydliga AB
Fredrik Nilsson
E-post: klagomalsansvarig@tydliga.se

Värdepapper:
Alpcot AB
Björn Bringes
E-post: klagomal@alpcot.se